Služby

Mým klientům pomáhám řádně splnit veškeré daňové povinnosti a zvolit optimální daňovou strukturu jejich podnikání na tuzemské i mezinárodní úrovni.

Mým klientům pomáhám také řádně splnit veškeré povinnosti související s konsolidovanou účetní závěrkou.